2014 rugsėjo 10 d. Trečiadienis
Išmatuotas radono tūrinis aktyvumas Vilniaus miesto ugdymo įstaigose

Bendradarbiaujant Vilniaus visuomenės sveikatos biurui ir Radiacinės saugos centrui, 2014 m. buvo išmatuota gamtinės kilmės radioaktyviųjų radono dujų koncentracija 15-oje Vilniaus miesto ugdymo įstaigų. Tyrimai atlikti vaikų globos namuose, vaikų sutrikusio vystymosi ir kitose įstaigose, kur vaikai ugdymo patalpoje praleidžia daug laiko. Radono koncentracijos dydžiui patalpose turi įtakos tam tikri kriterijai (pvz., patalpų senumas, veiklos vykdymas pastato žemutiniuose aukštuose, pusrūsiuose, patalpų vėdinimo dažnumas ir kt.), todėl ir matavimams buvo atrinktos tik minėtus kriterijus atitinkančios Vilniaus miesto ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigos.

Radonas – radioaktyvios bespalvės ir bekvapės inertinės dujos, kurių pagrindinis keliamas pavojus sveikatai yra susijęs su tuo, kad gali sukelti kvėpavimo takų ir plaučių vėžį. Radonas ir jo skilimo produktai į kvėpavimo takus patenka žmogui kvėpuojant, nusėda ant plaučių ir kvėpavimo takų sienelių, skildami švitina ir pažeidžia epitelio ląsteles. Nors radonas ir jo skilimo produktai gali pažeisti tik bronchų paviršiaus epitelio ir plaučių audinio ląsteles, tačiau jų poveikis yra gana stiprus. Dėl to po tam tikro laiko (per 15-40 metų) gali išsivystyti plaučių vėžys.

Į patalpas radono gali patekti iš grunto, statybinių medžiagų, vandens, gamtinių dujų ir atmosferos. Radonas į patalpas dažniausiai patenka oro srautais iš grunto per pastato plyšius ir angas bei išsiskiria iš statybinių medžiagų. Be specialių tyrimų nustatyti, kiek yra radono patalpoje, neįmanoma. Tam būtini specialūs prietaisai bei radiacinės saugos specialistų pagalba.

Ištyrus radoną ugdymo patalpose, kur vaikai praleidžia daug laiko, rezultatai parodė, kad jie yra ugdomi radiacinės saugos požiūriu saugioje aplinkoje, ir radono aktyvumas neviršyja Lietuvos higienos HN 85:2011 „Gamtinė apšvita“ normos (iki 300 Bq/m³). Vidutinis radono tūrinio aktyvumas įstaigose yra nuo 57±2 Bq/m³ iki 167±5 Bq/m³. Todėl šiame etape jokių papildomų radono mažinimo priemonių minėtose mokyklose atlikinėti nereikia. Pakartotinius tyrimus numatoma atlikti lapkričio – kovo mėnesiais, kuomet prasidės šildymo sezonas.

 

Tyrimai atlikti šiose ugdymo įstaigose:

Vilnios pagrindinė mokykla,

Specialioji mokykla „Šilas“,

Nacionalinė M. K. Čiurlionio mokykla,

Vilniaus SOS vaikų kaimas,

Antakalnio vaikų socialinės globos namai,

Lopšelis – darželis „Aitvaras“,

Verkių mokykla – daugiafunkcis centras,

Lopšelis – darželis „Coliukė“ I,

Lopšelis – darželis „Coliukė“ II,

Vilniaus Salininkų lopšelis – darželis,

Lopšelis – darželis „Daigelis“,

Sutrikusio vystymosi kūdikių namai,

Lopšelis – darželis „Žolynėlis“,

Specialioji mokykla „Atgaja“,

Lopšelis – darželis „Birutė“.

 

Parengta remiantis Radiacinės saugos centro informacija.

 

Daugiau informacijos:
Aivaras Milius
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras
Tel. 8 5 2053 416
El. p.: aivaras.milius@vvsb.lt

FacebookFacebook Messenger
Naujienos