Veiklos sritys

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras

Apie mus

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras – savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga, įsteigta savivaldybėms teisės aktų nustatytoms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

Biuro veikla:

1.      Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje;

2.      Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas);

3.      Pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje;

4.      Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje;

5.      Visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas;

6.      Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas;

7.      Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;

8.      Savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Surinkę išsamią informaciją apie gyventojų sveikatos būklę ir ją lemiančius rizikos veiksnius, nustatysime visuomenės sveikatos problemas ir visuomenės sveikatos stiprinimo prioritetus, taip pat remiantis objektyvia informacija planuosime ir įgyvendinsime vietines visuomenės sveikatos stiprinimo ir prevencijos programas.

Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra – vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kartu su gyventojų bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, geriausiai gali atskleisti Vilniuje vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, nustatyti visuomenės sveikatos priežiūros prioritetus, imtis veiksmingų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemonių.