Psichikos sveikatos stiprinimo programa
Ankstyvosios intervencijos programa
Kas?

Tarptautinė programa jaunimui, eksperimentuojantiems arba nereguliariai vartojantiems alkoholines ar narkotines medžiagas.

Kam skirta?

14–21 metų jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus.

Ką veiksime?
  • Kalbėsime apie skirtingas patirtis, susijusias su narkotikais ir alkoholiu.
  • Diskutuosime apie alkoholio ir narkotikų daromą riziką ir žalą.
  • Ieškosime motyvacijos keisti elgesį.
Kaip viskas vyks?

Kiekvieną užsiregistravusį kviesime į 2 asmenininius susitikimus ir 4 grupinius susitikimus. Vienoje grupėje susitiks ir konfidencialiai kalbėsis iki 12 jaunų žmonių. Susitikimai vyks 1 kartą per savaitę. Individualaus užsiėmimo trukmė – 1 valanda; vyksta du individualūs užsiėmimai – vienas prieš pirmąjį grupinį susitikimą, kitas – pastarųjų susitikimų pabaigoje. Grupiniams užsiėmimams yra skiriamos 8 valandos, kurios dažniausiai išskaidomos į 4 užsiėmimus po dvi valandas. Iš viso programos trukmė – 10 valandų, tačiau gali kisti, priklausomai nuo vadovo profesinio sprendimo.

kitos programos