Psichikos sveikatos stiprinimo programa
Ankstyvosios intervencijos programa
Kas?

Tarptautinė programa jaunimui, eksperimentuojantiems arba nereguliariai vartojantiems alkoholines ar narkotines medžiagas.

Kam skirta?

Programa skirta 14–21 metų jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ar kitas psichoaktyviąsias priemones (išskyrus tabako gaminius).

Ką veiksime?

Programos metu interaktyvių metodų pagalba bus ugdomas jaunuolių kritinis mąstymas, stiprinama motyvacija, sukuriama atvira erdvė kalbėti apie kylančius iššūkius bendraamžių grupėje.

Kaip viskas vyks?

Kiekvieną užsiregistravusį dalyvį kviesime į 2 asmenininius susitikimus ir 4 grupinius susitikimus. Vienoje grupėje susitiks ir konfidencialiai kalbėsis iki 12 jaunų žmonių. Susitikimai vyks 1 kartą per savaitę. Individualaus užsiėmimo trukmė – 1 valanda; vyksta du individualūs užsiėmimai – vienas prieš pirmąjį grupinį susitikimą, kitas – pastarųjų susitikimų pabaigoje. Grupiniams užsiėmimams yra skiriamos 8 valandos, kurios dažniausiai išskaidomos į 4 užsiėmimus po dvi valandas. Iš viso programos trukmė – 10 valandų, tačiau gali kisti, priklausomai nuo vadovo profesinio sprendimo.

Planuojama, kad pirmieji susitikimai (kai bus surinkta visa jaunuolių grupė) startuos šių metų vasario mėnesį. Apie programos pradžią užsiregistravusius dalyvius informuosime asmeniškai.

kitos programos