Darbo pasiūlymas
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas (-a) (Terminuota darbo sutartis)

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ rūpinasi gyventojų fizine ir emocine sveikata, teikia kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, kurių tikslai – mažinti gyventojų sergamumą, mirtingumą ir gerinti gyvenimo kokybę.

Pamatyti, išgirsti ir suprasti yra mūsų stiprybė, o tai darome su didele atsakomybe ir pagarba. Mūsų siekis – kurti visuomenės pasitikėjimą, dalijantis savo žiniomis, ir šiandien būti geresniems, nei buvome vakar, todėl, jei nebijai iššūkių ir esi savo srities profesionalas, prisijunk prie mūsų komandos!

Mūsų komandoje tu:

 • organizuosi ir atsakysi už skyriui pavestų funkcijų efektyvų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
 • koordinuosi ir organizuosi skyriaus darbuotojų (teisininkų, personalo specialistų, viešųjų pirkimų specialistų, ūkvedžio, informatikų, turto apskaitos specialisto, projektų koordinatorių, administratoriaus) darbus;
 • planuosi skyriaus žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsakysi už jų panaudojimą ir vykdysi su tuo susijusias funkcijas;
 • rengsi, vertinsi ir derinsi pasirašomas sutartis, vykdysi Biuro pasirašytų sutarčių vykdymo stebėseną;
 • užtikrinsi Biuro vykdomų viešųjų pirkimų teisinę priežiūrą, pagal kompetenciją inicijuosi ir organizuosi Biuro veiklos užtikrinimui reikalingus viešuosius pirkimus , vykdysi rinkos apžvalgas;
 • koordinuosi skyriaus vykdomų darbų ir Biuro įgyvendinamų projektų planavimo ir rengimo procesą;
 • dalyvausi organizuojant ir įgyvendinant personalo politikos procesus.

Mes tikimės, kad Tu:

 • esi komunikabilus (-į) ir nestokoji pozityvumo;
 • esi savarankiškas (-a) ir moki dirbti komandoje;
 • esi atsakingas (-a), nori tobulėti bei mokytis;
 • esi aktyvus (-i) ir nebijai iššūkių.

Lauksime Tavo gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško, jei:

 • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės mokslų studijų srities teisės krypties arba socialinių mokslų studijų srities politikos mokslų krypties ar kitą socialinių mokslų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • turi 1 metų vadovaujamo darbo patirties ar savarankiško projektų koordinavimo patirties;
 • išmanai ir gebi vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, tarptautiniais ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių organizavimą, Biuro veiklos įgyvendinimą, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimą.

Mes Tau siūlome:

 • galimybę įgyvendint savo idėjas dirbant kartu su veržlia komanda;
 • motyvuojančią atlygio sistemą.
 • kursus ir mokymus, padedančius tobulinti Tavo įgūdžius.
 • darbą draugiškame kolektyve, kuriame unikalumas yra vertybė.

ATLYGINIMAS

Mėnesinis atlyginimas (bruto): 1593–1911 eur.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

FacebookFacebook Messenger