D.U.K: savikontrolės tyrimas

Aktualūs klausimai

 • Ką reiškia savikontrolės tyrimas?

  Savikontrolės tyrimai per trumpą laiką nustato, ar žmogus serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Tyrimas ugdymo įstaigoje atliekamas paėmus nosies landos mėginį, o atsakymas gaunamas per 15–30 min.

 • Kas gali dalyvauti tyrime?

  Ugdymo įstaigos mokiniai ir darbuotojai.

 • Ar savikontrolės tyrimo atlikimas ugdymo įstaigoje mokamas?

  Ne, nemokamas.

 • Ar savikontrolės tyrimo metu galima užsikrėsti?

  Ne. Tyrimas atliekamas laikantis visų saugumo reikalavimų.

 • Kokio amžiaus mokiniai atlieka savikontrolės tyrimą?

  Nuo šiol ugdymo įstaigose nutraukus testavimą kaupinių metodu jis gali būti keičiamas 1-4 klasių mokiniams atliekant greituosius antigeno testus.

   

  Nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį ugdymo įstaigoje, didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju turėję 1–12 klasių mokiniai turi galimybę ugdymo įstaigoje testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais ir tęsti ugdymą kontaktiniu būdu.

 • Kaip dažnai atliekami savikontrolės tyrimai ugdymo įstaigoje?

  Profilaktinis savikontrolės tyrimas vykdomas greitaisiais antigeno testais kas 3–5 dienas. Jei numatoma testavimo diena yra savaitgalį, mokiniams rekomenduojama išduoti po 1 greitąjį antigeno testą, kuris turėtų būti atliekamas paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo įstaigą.

   

  Savikontrolės tyrimai taip pat atliekami ugdymo įstaigoje nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso ligos) atvejį didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju turėjusiems mokiniams: pirmasis testas atliekamas iš karto po patvirtinto ligos atvejo, antrasis – po 48 / 72 val. ir trečiasis – dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo)

  Jeigu sąlytį turėjęs asmuo yra testuotas 24 val. laikotarpiu iki pirmojo testo organizavimo klasėje, šis testas įskaitomas kaip pirmas testas algoritme.

 • Ar savikontrolės tyrimas mokiniui skausmingas?

  Ne. Tyrimas atliekamas pačiam mokiniui įsikišant specialų tamponėlį į abi nosies landas
  1,5–2 cm. Kiekvienoje jų tamponėlis turi būti pasukamas ratu 5 kartus.

 • Kuriems mokiniams nereikia testuotis savikontrolės tyrimu?

  Nereikia testuotis mokiniams, kuriems mažiau nei prieš 90 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą.

 • Ar vaikas gali atsisakyti mokykloje testuotis?

  Gali, tačiau tyrimą atlikti rekomenduojama, nes tik tokiu atveju bus galima užtikrinti saugią aplinką mokykloje.

 • Ar mokiniai gali atsisakyti atlikti profilaktinį savikontrolės tyrimą, tačiau testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais po patvirtinto COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo ugdymo įstaigoje?

  Taip. Gali būti pateiktas sutikimas atlikti tik testavimą savikontrolės greitaisiais antigeno testais po patvirtinto COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo ugdymo įstaigoje.

 • Ar tėvai (globėjai) turi pasirašyti sutiko formą, kad jų vaikai ugdymo įstaigoje galėtų būtų testuojami?

  Taip, turi. Jeigu tėvai (globėjai) sutinka, kad jų vaikai ugdymo įstaigoje būtų testuojami, turi pasirašyti Sutikimo / Nesutikimo formą, pateiktą operacijų vadovo sprendimo priede. Tėvai (globėjai), kurie nesutinka, kad jų vaikai būtų testuojami, taip pat turi pasirašyti šią formą, išreikšdami nenorą testuotis.

 • Savikontrolės tyrimo procesas

 • Kokiose mokyklos patalpose mokiniams bus atliekamas savikontrolės tyrimas ir kas dalyvaus atliekant tyrimą?

  Savikontrolės tyrimas bus atliekamas klasėje, o dalyvaus visi mokiniai pateikę sutikimus. Tyrime kviečiami dalyvauti visi mokiniai, kuriems rekomenduojama testuotis.

 • Ar vaikas pats atlieka savikontrolės tyrimą?

  Mokiniai nuo 16 metų savikontrolės tyrimą atlieka, rezultatus vertina ir interpretuoja savarankiškai, padedant atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui. Jeigu savikontrolės tyrimas atliekamas mokiniui, jaunesniam nei 16 metų, jam tai padeda atlikti atsakingas ugdymo įstaigos darbuotojas.

 • Ar vaikai specialiai tyrimui skirtus mėginio pagaliukus gali patys įsikišti į nosį, ar tai būtinai turi atlikti specialistas?

  Ėminius tyrimams savarankiškai ima mokiniai, ėminių ėmimas atliekamas prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui ar kitam mokyklos darbuotojui.

 • Kas fiksuoja savikontrolės tyrimo rezultatus?

  Savikontrolės tyrimo rezultatus fiksuoja atsakingas ugdymo įstaigos darbuotojas pagal ugdymo įstaigos vadovo nustatytą tvarką.

 • Ką daryti, jeigu mokinio savikontrolės tyrimo rezultatas yra teigiamas?

  Gavus teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, informuoti mokinį ir (ar) jo tėvus (globėjus) apie poreikį užregistruoti asmenį į mobilųjį punktą greitojo antigeno testui arba PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.

   

  Teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme kol nėra gautas neigiamas greitojo antigeno testo ar PGR tyrimo rezultatas arba 7 dienas, jei greitojo antigeno testas ar PGR tyrimas neatliekamas. Ugdymo įstaiga gali pasitvirtinti vidinę tvarką, kad mokiniai, gavę teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, negali dalyvauti kontaktiniame ugdyme.

 • Veiksmai nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį

 • Kaip elgtis, jeigu ugdymo įstaiga sužino apie COVID-19 ligos atvejį?

  Rekomenduojama organizuoti testavimą asmenims, turėjusiems kontaktą su COVID-19 liga sergančiu asmeniu, tris kartus (bet ne ilgiau nei 10 d. nuo turėto kontakto) pagal numatytą algoritmą: iš karto, po 48 / 72 val. ir dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo). 

 • Ar reikia izoliuotis asmenims, turėjusiems didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju?

  Nereikia.

 • Kokios rekomendacijos taikomos asmenims, turėjusiems didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju?
  • Testuotis greitaisiais antigeno testais pagal algoritmą 3 kartus: iš karto, po 48 / 72 val. ir dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo);
  • Mažiausiai 7 dienas po turėto kontakto bendraujant su kitais asmenimis dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius;
  • Nedalyvauti renginiuose, masinio žmonių susibūrimo vietose ir apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių.
 • Ar savikontrolės tyrimas greitaisiais antigeno testais iš nosies po patvirtinto COVID-19 ligos atvejo gali būti atliekamas ne ugdymo įstaigoje, o, pavyzdžiui, namuose?

  Taip. Testavimas gali būti atliekamas tiek ugdymo įstaigoje, tiek namuose. Ugdymo įstaiga turi parengti testavimo tvarką bei grafiką ir informuoti, kada testai turi būti atlikti.

 • Ugdymo proceso organizavimas

 • Ar visi ugdytiniai dalyvauja kontaktiniame ugdyme, ar tik tie, kurie periodiškai testuojasi?

  Kontaktiniame ugdyme dalyvauja visi ugdytiniai.

 • Ar galės kontaktiniame ugdyme dalyvauti ugdytiniai, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) nesutinka, kad jų vaikai būtų testuojami greitaisiais antigeno testais iš nosies?

  Taip, galės.

 • Kas yra infekcijų plitimą ribojančios priemonės?

  Infekcijų plitimą ribojantis režimas (toliau – IPRR), kai ugdytiniai nedalyvauja ugdymo procese kasdieniu (kontaktiniu) mokymo proceso organizavimo būdu.

 • Kokios ugdymo įstaigos gali taikyti IPRR?

  Ugdymo įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas.

 • Ar IPRR taikomas visai ugdymo įstaigai, ar klasės / grupės lygmeniu?

  IPRR gali būti taikomas ugdymo įstaigos ar atskiro srauto lygmenyje arba klasės / grupės lygmenyje.

 • Kada taikomas IPRR?

  Ugdymo įstaigos ar atskiro srauto lygmenyje:

  • kai daugiau kaip 20 proc. ugdytinių ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute nustatomas teigiamas greitojo antigeno testo rezultatas arba patvirtinama COVID-19 liga, gripas, ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (toliau – ŪVKTI) ar pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir tokie atvejai nustatomi ne mažiau kaip dviejuose trečdaliuose klasių (grupių) ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute.

  Klasės / grupės lygmenyje:

  • kai klasėje (grupėje) ugdytiniai yra testuojami greitaisiais antigeno testais jų neizoliuojant po turėto sąlyčio su sergančiuoju ir nuo pirmo COVID-19 ligos atvejo nustatymo 10 dienų laikotarpiu PGR metodu liga patvirtinama ir / ar teigiamas greitojo antigeno testo rezultatas gautas 5 ir daugiau ugdytinių klasėje (grupėje) ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ugdymo įstaiga;
  • kai bent trečdaliui klasės (grupės) ugdytinių nustatomas teigiamas greitojo antigeno testo rezultatas arba patvirtinama COVID-19 liga, gripas, ŪVKTI ar pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 • Kas nusprendžia taikyti IPRR?

  Sprendimą dėl IPRR paskelbimo priima ugdymo įstaigos vadovas. Taip pat šį sprendimą gali priimti savivaldybės administracijos direktorius gavęs ugdymo įstaigos vadovo prašymą ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikimą raštu, įvertinęs bendrą COVID-19 ligos situaciją savivaldybėje ir (ar) ugdymo įstaigoje.

 • Kokiam laikotarpiui skelbiamas IPRR?

  IPRR skelbiamas ne trumpesniam kaip 7 dienų ir ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui.

 • Ar visi asmenys mokykloje privalo dėvėti kaukes?

  Švietimo įstaigos uždarose patalpose kaukes dėvėti rekomenduojama vyresniems nei 6 metų asmenims.

 • Kiti klausimai

 • Ar vaikams būtina skiepytis?

  Vaikams nuo 12 metų skiepytis rekomenduojama, bet neprivaloma.

 • Kaip įvertinti, ar sąlytis su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu yra didelės rizikos sąlytis?
  • mokinys turėjo tiesioginį sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu asmeniu;
  • mokinys turėjo tiesioginį sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiuoju iki 2 metrų atstumu ilgiau nei 15 minučių (SĄLYČIO LAIKAS SKAIČIUOJAMAS PER PARĄ, t.y. tai neturi būti vienas 15 minutės trukmės kontaktas. Tai gali būti 3 sąlyčiai po 5 minutes per parą);
  • mokinys turėjo tiesioginį fizinį sąlytį (kontaktą) su sergančiuoju (pvz., spaudęs ranką);
  • mokinys turėjo tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su užkrėstais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiojo kūno skysčiais (pvz., sergantysis pakosėjo į veidą, plikomis rankomis liestos sergančiojo panaudotos vienkartinės nosinės ir pan.);
  • mokinys buvo uždaroje aplinkoje (pvz., klasėje, namuose, posėdžių salėje, ligoninės laukiamajame ir pan.) su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ilgiau nei 15 minučių.
 • Kaip gauti nedarbingumą dėl privalomos izoliacijos?

  Turėjus kontaktą su sergančiuoju reikia kreiptis į NVSC ir pateikti prašymą per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių.

 • Kiek laiko turi izoliuotis asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)?

  Susirgusiam asmeniui dėl savo izoliacijos reikia kreiptis į šeimos gydytoją. Sergantiems besimptome COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma izoliacija gali būti nutraukiama po 7 dienų nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) atsakymo.

   

 • Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support