D.U.K: greitieji antigeno testai iš seilių

Aktualūs klausimai

 • Kas yra savikontrolės tyrimas greitaisiais antigeno testasi iš seilių?

  Tai yra tyrimas nustatyti galimą užsikrėtimą COVID-19 liga, atliekamas paėmus ėminį iš seilių, o atsakymas gaunamas per 15-30 min.

 • Kas gali dalyvauti tyrime?

  Ugdymo įstaigos ugdytiniai. 

 • Kokio amžiaus ugdytiniai atlieka savikontrolės tyrimą greitaisiais antigeno testais iš seilių?

  Ugdytiniai, ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą. 

 • Kokiais atvejais ugdytiniams atliekamas savikontrolės tyrimas greitaisiais antigeno testais iš seilių?

  Ugdytiniai, ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio programas po turėto didelės rizikos kontakto su COVID-19 liga sergančiu asmeniu ugdymo įstaigoje  

  Ugdytiniai, ugdomi pagal pradinio ugdymo programas, gali testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais iš seilių periodiškai kas 3–5 dienas.  

 • Kam testavimas nėra rekomenduojamas?

  Testavimas nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR ar antigeno testo (ASPĮ) praėjo ne daugiau nei 90 dienų. 

 • Kaip dažnai atliekami savikontrolės tyrimai greitaisiais antigeno testais iš seilių ugdymo įstaigoje?

  Po turėto didelės rizikos kontakto su COVID-19 liga sergančiu asmeniu rekomenduojama testuotis tris kartus (bet ne ilgiau nei 10 dienų nuo turėto kontakto) pagal numatytą algoritmą: iš karto, po 48 / 72 val. ir dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo).  

  Profilaktinis pradinių klasių ugdytinių savikontrolės tyrimas vykdomas kas 3–5 dienas.  

 • Ar ugdytinis gali atsisakyti ugdymo įstaigoje testuotis savikontrolės tyrimu greitaisiais antigeno testais iš seilių?

  Tyrimą atlikti rekomenduojama.  

 • Ar taikoma izoliacija ugdytiniams, jeigu nesutinka testuotis greitaisiais antigeno testais iš seilių po patvirtinto ligos atvejo ugdymo įstaigoje?

  Netaikoma, tačiau profilaktinius tyrimus atlikti rekomenduojama. 

 • Ar ugdytiniai gali atsisakyti atlikti profilaktinį savikontrolės tyrimą, tačiau testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais po patvirtinto COVID-19 ligos atvejo ugdymo įstaigoje?

  Taip. Gali būti pateiktas sutikimas atlikti tik testavimą savikontrolės greitaisiais antigeno testais po patvirtinto COVID-19 ligos atvejo ugdymo įstaigoje. 

 • Ar tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pasirašyti sutikimo formą, kad jų vaikai ugdymo įstaigoje galėtų būtų testuojami?

  Taip, turi. Jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) sutinka, kad jų vaikai ugdymo įstaigoje ar išduodant testus į namus, būtų testuojami, jie turi pasirašyti sutikimo formą, pateiktą operacijų vadovo sprendimo priede. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie nesutinka, kad jų vaikai būtų testuojami, taip pat turi pasirašyti šią formą, išreikšdami nesutikimą testuotis.  

 • Ar savikontrolės greitojo antigeno testo iš seilių tyrimo atlikimas ugdymo įstaigoje mokamas?

  Ne, nemokamas. 

 • Ar savikontrolės greitojo antigeno testo iš seilių tyrimo metu galima užsikrėsti?

  Ne. Tyrimas atliekamas laikantis visų saugumo reikalavimų. 

 • Ar savikontrolės tyrimas greitaisiais antigeno testais iš seilių ugdytiniui skausmingas?

  Ne. Tyrimas atliekamas ugdytiniui įsidėjus pačiam ar su darbuotojo pagalba specialų seilių tamponėlį į burną. 

 • Savikontrolės tyrimo procesas

 • Kur gali būti atliekamas savikontrolės tyrimas greitaisiais antigeno testais iš seilių?

  Testavimas gali būti atliekamas tiek ugdymo įstaigoje, tiek namuose. Ugdymo įstaiga turi parengti testavimo tvarką bei grafiką ir informuoti, kada testai turi būti atlikti. 

 • Ar tėvai (globėjai, rūpintojai) turi informuoti ugdymo įstaigą apie greitųjų antigeno testų, atliktų namuose, rezultatus?

  Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pranešti apie vaiko teigiamą testo rezultatą ugdymo įstaigos atsakingam asmeniui pagal nustatytą ugdymo įstaigos vidaus tvarką. 

 • Kokiose ugdymo įstaigos patalpose ugdytiniams bus atliekamas savikontrolės tyrimas greitaisiais antigeno testais iš seilių?

  Tyrimas atliekamas ugdymo įstaigos klasėje / grupėje. 

 • Kas gali dalyvauti savikontrolės tyrime greitaisiais antigeno testais iš seilių?

  Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ugdytiniai, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) bus pasirašę sutikimo formą atlikti savikontrolės tyrimą.  

 • Ar ugdytinis pats atlieka savikontrolės tyrimą greitaisiais antigeno testais iš seilių?

  Ėminius tyrimams savarankiškai gali imti ugdytiniai. Tyrimą prižiūri ir rezultatus vertina atsakingas ugdymo įstaigos darbuotojas. 

 • Ką daryti, jeigu ugdytinio greitojo antigeno testo iš seilių rezultatas yra teigiamas?

  Gavus teigiamą tyrimo rezultatą, informuoti ugdytinį ir (ar) jo tėvus (globėjus, rūpintojus) apie poreikį užsiregistruoti į mobilųjį punktą greitojo antigeno testui arba PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. 

  Teigiamą rezultatą gavusiam ugdytiniui rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme, kol nėra gautas neigiamas greitojo antigeno testo ar PGR tyrimo rezultatas, arba 7 dienas, jei greitojo antigeno testas ar PGR tyrimas neatliekamas. Ugdymo įstaiga gali pasitvirtinti vidinę tvarką, kad ugdytiniai, gavę teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, negali dalyvauti kontaktiniame ugdyme. 

 • Veiksmai nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį

 • Kaip elgtis, jeigu ugdymo įstaiga sužino apie COVID-19 ligos atvejį?

  Rekomenduojama organizuoti testavimą asmenims, turėjusiems kontaktą su COVID-19 liga sergančiu asmeniu, tris kartus (bet ne ilgiau nei 10 d. nuo turėto kontakto) pagal numatytą algoritmą: iš karto, po 48 / 72 val. ir dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo).   

 • Ar reikia izoliuotis asmenims, turėjusiems didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju?

  Nereikia.  

 • Kokios rekomendacijos taikomos asmenims, turėjusiems didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju?
  • Testuotis greitaisiais antigeno testais pagal algoritmą 3 kartus: iš karto, po 48 / 72 val. ir dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo); 
  • Mažiausiai 7 dienas po turėto kontakto bendraujant su kitais asmenimis dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius; 
  • Nedalyvauti renginiuose, masinio žmonių susibūrimo vietose ir apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. 
 • Ar savikontrolės tyrimas greitaisiais antigeno testais iš seilių po patvirtinto COVID-19 ligos atvejo gali būti atliekamas ne ugdymo įstaigoje, o, pavyzdžiui, namuose?

  Taip. Testavimas gali būti atliekamas tiek ugdymo įstaigoje, tiek namuose. Ugdymo įstaiga turi parengti testavimo tvarką bei grafiką ir informuoti, kada testai turi būti atlikti. 

 • Ugdymo proceso organizavimas

 • Ar visi ugdytiniai dalyvauja kontaktiniame ugdyme, ar tik tie, kurie periodiškai testuojasi?

  Kontaktiniame ugdyme dalyvauja visi ugdytiniai. 

 • Ar galės kontaktiniame ugdyme dalyvauti ugdytiniai, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) nesutinka, kad jų vaikai būtų testuojami greitaisiais antigeno testais iš seilių?

  Taip, galės. 

 • Kas yra infekcijų plitimą ribojančios priemonės?

  Infekcijų plitimą ribojantis režimas (toliau – IPRR), kai ugdytiniai nedalyvauja ugdymo procese kasdieniu (kontaktiniu) mokymo proceso organizavimo būdu. 

 • Kokios ugdymo įstaigos gali taikyti IPRR?

  Ugdymo įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. 

 • Ar IPRR taikomas visai ugdymo įstaigai, ar klasės / grupės lygmeniu?

  IPRR gali būti taikomas ugdymo įstaigos ar atskiro srauto lygmeniu arba klasės / grupės lygmeniu. 

 • Kada taikomas IPRR?

  Ugdymo įstaigos ar atskiro srauto lygmeniu: 

  • kai daugiau kaip 20 proc. ugdytinių ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute nustatomas teigiamas greitojo antigeno testo rezultatas arba patvirtinama COVID-19 liga, gripas, ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (toliau – ŪVKTI) ar pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz.: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir tokie atvejai nustatomi ne mažiau kaip dviejuose trečdaliuose klasių (grupių) ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute. 

  Klasės / grupės lygmeniu: 

  • kai klasėje (grupėje) ugdytiniai yra testuojami greitaisiais antigeno testais jų neizoliuojant po turėto sąlyčio su sergančiuoju ir nuo pirmo COVID-19 ligos atvejo nustatymo 10 dienų laikotarpiu PGR metodu liga patvirtinama ir / ar teigiamas greitojo antigeno testo rezultatas gautas 5 ir daugiau ugdytinių klasėje (grupėje) ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ugdymo įstaiga; 
  • kai bent trečdaliui klasės (grupės) ugdytinių nustatomas teigiamas greitojo antigeno testo rezultatas arba patvirtinama COVID-19 liga, gripas, ŪVKTI ar pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz.: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 
 • Kas nusprendžia taikyti IPRR?

  Sprendimą dėl IPRR paskelbimo priima ugdymo įstaigos vadovas. Taip pat šį sprendimą gali priimti savivaldybės administracijos direktorius, gavęs ugdymo įstaigos vadovo prašymą ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikimą raštu, įvertinęs bendrą COVID-19 ligos situaciją savivaldybėje ir (ar) ugdymo įstaigoje. 

 • Kokiam laikotarpiui skelbiamas IPRR?

  IPRR skelbiamas ne trumpesniam kaip 7 dienų ir ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui. 

 • Ar visi asmenys mokykloje privalo dėvėti kaukes?

  Švietimo įstaigos uždarose patalpose kaukes dėvėti rekomenduojama vyresniems nei 6 metų asmenims.

 • Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support