Informacija ugdymo įstaigoms: testavimas kaupiniais

STATISTIKA (Atnaujinta 2021-05-17)

 Mokyklos atnaujinusios kontaktinį ugdymą
127
 Atlikta kaupinių mokykloje 
25688
 Teigiami kaupiniai* 
351
 Teigiami PGR** 
295

*Vieną kaupinį sudaro iki 6 asmenų.

**Atliekama tik teigiamo kaupinio atveju. Žymimas asmenų, sergančių COVID-19 liga, skaičius.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 • Kas suteikė teisę atlikti tyrimą kaupinių metodu?

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suteikė galimybę organizuoti ir koordinuoti savanorišką profilaktinį mokinių ir ugdymo įstaigų darbuotojų, galinčių turėti kontaktą su mokiniais, kaupinių tyrimą, kai ėminiai ėminių paėmimo vietoje grupuojami toje pačioje virusologinėje terpėje.

 • Kas pateikė rekomendacijas, kaip atlikti tyrimą kaupinių metodu?

  Nepriklausomų ekspertų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 • Ką reiškia tyrimas kaupinių metodu?

  Atliekant profilaktinį tyrimą kaupinių metodu, ėminiai grupuojami iki 6 ėminių toje pačioje virusologinėje terpėje, o taikant šį tyrimo metodą specialus tamponėlis įkišamas į nosies landą ne giliau kaip 1,5–2 cm.

 • Kuo kaupinių metodu atliekamas tyrimas skiriasi nuo įprastai atliekamo tyrimo iš nosiaryklės mobiliuosiuose punktuose?

  Tyrimas kaupinių metodu atliekamas imant po mėginį iš nosies landos (negiliai, 1,52 cm), kurie grupuojami viename mėgintuvėlyje. Standartinis PGR tyrimas yra atliekamas vienam asmeniui imant mėginį iš nosiaryklės (giliau nei nosies landos), dedant paimtą mėginį į individualų, asmeniui skirtą, mėgintuvėlį.

 • Kas Vilniuje atlieka ir koordinuoja tyrimą kaupinių metodu?

  Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“, dalyvaujančios švietimo įstaigos bei kitos su proceso organizavimu susijusios institucijos.

 • KAUPINIŲ METODO TESTAVIMO VAIZDO ĮRAŠAI

  TEISĖS AKTŲ BAZĖ

  AKTUALI INFORMACIJA

  Tai yra priemonės, kurios yra naudojamos kaupinių metodo tyrimų atlikimui Vilniaus mieste.

  Pastaba*: rekomenduojame ugdymo įstaigoms, kad mokinių tėvai, pradedant profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose, pateiktų šiuos dokumentus:

  • prašymą dėl kontaktinio ugdymo,
  • sutikimą (dėl dalyvavimo tyrime ir asmens duomenų tvarkymo).

  Pastaba**: mokyklos administracija privalo atlikti žymėjimus mokinių registre, pagal pridedamą instrukciją. Žemiau pateiktos rekomenduojamos sutikimo dėl dalyvavimo tyrime ir asmens duomenų tvarkymo formos. Sutikimo forma mokyklos darbuotojams, neturintiems prieigos prie elektroninės bankininkystės, ir mokinių tėvams ta pati.

  Pastaba* Punktų laikų užsakymai vykdomi šia tvarka:
  • Visi užsakymai turi būti pateikiami užpildant laikų užsakymo formą.
  • Jei užsakymas pateikiamas iki darbo dienos 12:00, laikai bus sukurti iki tos pačios darbo dienos 18:00.
  • Jei užsakymas pateikiamas vėliau nei 12:00, jo įvykdymo laikotarpis iki sekančios darbo dienos 12:00.
  • Jei užsakymas pateikiamas savaitgalį ar šventinę dieną, jo įvykdymo laikotarpis iki artimiausios darbo dienos 12:00.
  • Kaupinių sąrašus taip pat prašome pateikti vadovaujantis ta pačia tvarka.

  Siekiant efektyvesnio ir greitesnio punktų laikų užsakymo įvykdymo rekomenduojame planuoti darbą su kuo mažiau pakeitimų t. y. laikų atšaukimų, pridėjimų, perkėlimų ir t.t.   

  Dėl asmenų sąrašo formos pateikimo ir su jos pildymu susijusiais klausimais kreiptis el. pašto adresu simona@smp.lt

   
  Pastaba* Kilus klausimams dėl sutarties ir jos priedų užpildymo bei pasirašymo, prašome susisiekti šiuo el. paštu: jurgita.paliksiene@vvsb.lt arba indre.apanaviciene@vvsb.lt
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 patvirtinto Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo 5 punktu, Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas mokykloje grindžiamas bendradarbiavimu tarp mokyklos ir Biuro. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras visuomenės sveikatos priežiūrą organizuoja pasirašydamas su ugdymo įstaigomis bendradarbiavimo sutartį, kuri yra patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-337 „Dėl bendradarbiavimo, organizuojant visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje, sutarties formos patvirtinimo“. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas rekomenduojamas ne tik bendrai organizuojant visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimą, bet ir tampa pagrindu, esant nepalankiai epidemiologinei situacijai, organizuoti ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui ir (ar) savitestavimo mokyklos bendruomenės nariams procesą