Psichikos sveikatos stiprinimo programa
Kopriklausomų žmonių psichoterapinė grupė
Kas?

Psichoterapinė grupė asmenims, kurie šeimoje turi priklausomą nuo alkoholio, narkotikų ar/ir lošimų artimąjį ir kurie dėl to patiria emocinių problemų. Pirmiausiai grupė leis išsikalbėti saugiame rate, laikantis konfidencialumo taisyklių, kas dažnai yra sunkiai įmanoma kitoje aplinkoje.

Kam skirta?

Priklausomų žmonių tėvams, sutuoktiniams, broliams ir seserims, vaikams. Priklausomų nuo alkoholio, narkotikų ar lošimų žmonių artimieji – sutuoktiniai, tėvai, broliai seserys, vaikai – išgyvena daug neigiamų jausmų dėl artimo žmogaus priklausomybės problema.

Ką veiksime?

Psichoterapinės grupės terapinė nauda yra galimybėje konfidencialiai pasidalinti savo patiriamomis problemomis su panašaus likimo žmonėmis, išgirsti kitų patirtį tais pačias klausimais, gauti sėkmingos patirties patarimų bei specialistų įvertinimą „iš šalies“. Ko-priklausomi žmonės išgyvena labai daug įvairių emocinių būsenų dėl su artimo žmogaus vartojimu susijusių aspektų, tokių kaip vartojimo toleravimas/netoleravimas namuose, smurtas, nuolatinės vagystės iš namų, Vaikų teisių apsaugos tarnybos veiksmai, santykiai su teisėsaugos organais ir kiti. Galimybė saugiai išsakyti savo jausmus ir būti išgirstu bei suprastu tokių pat „likimo brolių/seserų“ – yra daugiausiai terapinės naudos duodanti šios psichoterapinės grupės dalis

Kaip viskas vyks?

Susitiksime 1 kartą per savaitę. Iš viso bus 10 kassavaitinių susitikimų.

Daugiau informacijos: psichologai@vvsb.lt 

kitos programos