2021 vasario 12 d. Penktadienis
Pirmasis seminaras apie nepilnamečių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo iššūkius sulaukė didelio susidomėjimo

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi vakar pradėjo 3 dalių nuotolinių seminarų ciklą „Nepilnamečių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo iššūkiai ir sprendimai“. Šių informacinių seminarų tikslas – suteikti žinių suinteresuotiems asmenims, dirbantiems su nepilnamečiais, apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo iššūkius ir galimus praktinius sprendimo būdus.

Vakar, vasario 11 d., įvykusiame pirmajame informaciniame seminare „Nepilnamečių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas – ar pagalba prieinama?“ dalyvavo daugiau nei 400 švietimo, socialinio darbo, sveikatos ir teisėsaugos srityse dirbančių specialistų, formaliojo ir neformaliojo švietimo specialistų, ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijos atstovų, klasių vadovų, psichologų, socialinių pedagogų, visuomenės sveikatos specialistų, socialinių darbuotojų, pareigūnų, vaiko teisių apsaugos specialistų ir kitų suinteresuotų asmenų.

7 pranešėjai seminare kalbėjo apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimą ir prevenciją, taip pat apie pagalbos, susijusios su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, galimybėmis (prevencija, gydymas ir reabilitacija) Vilniaus mieste.

Prevencinės programos „Savu keliu“ koordinatorė, l. e. p. projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ vadovė, Sandra Valantiejienė iš Nacionalinės švietimo agentūros pristatė psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencijas bei naujausius alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo Europos mokyklose (ESPAD) duomenis. Vilniaus miesto savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus vedėja Lina Juškevičienė pristatė pagalbos nepilnamečiams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, ir jų atstovams pagal įstatymą, teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje algoritmą. Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus psichologė Milda Okaitė papasakojo, kas yra eksperimentavimas, kaip į jį reaguoti, kokia pagalba teikiama eksperimentuojantiems nepilnamečiams ir jų atstovams. Respublikinio priklausomybės ligų centro psichologas Andrius Lošakevičius ir psichologas – psichoterapeutas Mykolas Baltrūnas papasakojo, koks turėtų būti motyvacinis interviu, kaip kalbėti, kad jaunuolis būtų išklausytas. VšĮ Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centro vedėja, gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė Virginija Karalienė papasakojo, kas yra rizikingas ir žalingas vartojimas. Respublikinio priklausomybės ligų centro Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus specialistė dr. Giedrė Misiūnienė pristatė, kokia pagalba suteikiama jaunuoliams, turintiems priklausomybę, kokios yra reabilitacijos galimybės.

Lektoriai skaitydami pranešimus pateikė aktualią informaciją, susijusią su šiandieninėmis jaunimo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencijomis, įvardijo iššūkius, į kuriuos reikėtų atitinkamai reaguoti, pateikė pavyzdžių, kaip tai daryti tinkamai bei atliepti psichoaktyviąsias medžiagas vartojančių jaunuolių bei jų artimųjų poreikius.

Kiti seminarai vyks šių metų gegužės ir spalio mėn., kurių metu bus tęsiama aktuali nepilnamečių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tematika, atsižvelgiant į dalyvių keliamus klausimus bei poreikį. Visa aktuali su seminarais susijusi informacija bus skelbiama interneto puslapyje www.vilniussveikiau.lt

FacebookFacebook Messenger
Naujienos