Psichikos sveikatos veiklos

PRIKLAUSOMYBIŲ MAŽINIMO VEIKLOS
Skirtos nepilnamečiamsir suaugusiems, kurių tikslas – motyvuoti keisti savo elgseną, skatinti atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, sudarant galimybes būti išklausytiems bei suprastiems.

Ankstyvosios intervencijos programa

Kas? – programa, grįsta socialinių, pedagoginių bei psichologinių pagalbos priemonių taikymu vaikams, sužinojus, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas.

Koks tikslas? – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Taip pat ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo ir sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems bei suprastiems.

Kam skirta? – eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14–21 m.

Dalyvavimas  konfidencialus.

Kaip registruotis?

Daugiau informacijos apie programą – telefonu +37065992694.

Terapinė grupė rūkantiems paaugliams

Kas? – grupinė terapija, kurios metu taikomi motyvacinio interviu, kognityvinio elgesio terapijos ir „mindfulness“ metodai.

Koks tikslas? – mokytis suprasti emocijas, atpažinti mintis ir elgesį, kuris skatina užsirūkyti įprastas arba elektronines cigaretes. Siekiama, kad paaugliai išmoktų problemų sprendimo, socialinių įgūdžių, disfunkcinių minčių bei elgesio keitimo būdų.

Kam skirta? – 15–17 m. amžiaus jaunuoliams.

Koks turinys? – grupėje bus kalbamasi apie jaunuoliams svarbius dalykus ir emocijas. Užsiėmimų metu bus mokomasi  didinti savo savivertę ir pasitikėjimą savimi, mažinti stresą, atpažinti mąstymo klaidas, kokiais geriausiais būdais spręsti užgriuvusias problemas, ką daryti, kad sektųsi geriau bendrauti, kaip atrasti motyvaciją neberūkyti, kaip sukurti rūkymo nutraukimo planą.

Kaip registruotis? – nerukau@vvsb.lt, telefonu +37068294236.

Priklausomybės konsultantavimo paslaugos

Kas? – paslauga, kuria siekiama pilnamečiams asmenims padėti mažinti alkoholio vartojimą ar visai jo atsisakyti, užtikrinant nemokamų ir anonimiškų priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimą.

Koks tikslas? – padėti spręsti su alkoholio vartojimu susijusias problemas, jų daromą žalą alkoholį vartojančiam asmeniui ir visuomenei, konsultuoti ir palaikyti alkoholį vartojančio asmens šeimos narius.

Kam skirta? – alkoholį vartojančiam asmeniui, jo artimajam, alkoholio vartojimą nutraukusiam asmeniui, siekiant jį palaikyti dėl atkryčio prevencijos.

Kada ir kur vyksta? – teikiama Pilaitės, Žirmūnų, Lazdynų, Antakalnio, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Grigiškių, Rukainių, Rudaminos, Sudervės, Kalvelių, Mickūnų, Nemenčinės seniūnijose, Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centre, Vyrų krizių ir informacijos centre, Vilniaus miesto krizių centre. Konsultanto paslaugos prieinamos darbo dienomis pagal nustatytą darbo laiką atitinkamoje paslaugos teikimo vietoje.

Kaip registruotis? priklausomybes@vvsb.lt, viešai skelbiamais telefonais.

 

 

SAVIŽUDYBIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS BEI INTERVENCIJOS VEIKLOS
Skirtos kiekvienam visuomenės nariui, kurių tikslas  išmokti atpažinti savižudybės riziką bei  ugdyti pozityvius bendravimo, socialinius įgūdžius, mažinant smurto paplitimą.

Savižudybių prevencijos mokymai safeTALK

Kas?  4 val. mokymai apie tai, kaip atpažinti savižudybės riziką, gebėti pradėti pokalbį apie savižudybę ir žinoti kur nukreipti tęstinės pagalbos.

Kam skirta?  Mokymai skirti visiems norintiems išmokti atpažinti savižudybės riziką. Jaunuoliai šiuose mokymuose gali dalyvauti nuo 16 metų.

Kaip registruotis? savizudybiuprevencija@vvsb.lt arba telefonu +37065968496

Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai ASIST

Kas?  16 val. standartizuoti, interaktyvūs mokymai savižudybių intervencijos įgūdžiams formuoti.

Kam skirta?  Mokymuose gali dalyvauti psichologai, vaiko teisių skyriaus darbuotojai, krizių įveikimo komandos nariai, socialiniai darbuotojai, dirbantys su rizikos šeimomis.

Ko išmokstama?  Atpažinti savižudybės riziką, pradėti pokalbį apie savižudybę, išklausyti apie savižudybę svarstantį žmogų, nustatyti apie savižudybę svarstančio žmogaus poreikius, sukurti individualizuotą saugumo planą.

Kaip registruotis? savizudybiuprevencija@vvsb.lt arba telefonu +37065968496

Intervencinė programa smurtaujantiems šeimoje

Kas? – programa, kuria siekiama ugdyti pozityvius bendravimo įgūdžius, mažinti smurtinio elgesio naudojimą.

Kam skirta?  Vilniaus rajono gyventojams, siekiantiems mokytis pozityvių, nesmurtinio elgesio formų.

Kaip gauti daugiau informacijos?  telefonu (8 5) 234 0235.

Kognityvinės – elgesio korekcijos programa EQUIP

Kas? –  tai moksliniais duomenimis pagrįsta terapinė programa, kurios metu elgesio problemų turintys paaugliai mokosi keisti elgesį ir mintis, tampa motyvuoti ir pasirengę padėti vienas kitam.

Koks tikslas? – mokyti paauglius valdyti pyktį, atpažinti mąstymo klaidas ir jas koreguoti, ugdyti socialinius bei moralinio vertinimo įgūdžius.

Kam skirta? – Vilniaus rajono paaugliams.

Kaip registruotis? – telefonu (8 5) 234 0235.

Smurtas ir ribos

Kas? – programa, kurios metu tėvai (globėjai, rūpintojai) yra mokomi tinkamų reagavimo būdų ir saugumo kiekvienam šeimos nariui užtikrinimo. Analizuojamos agresyvaus elgesio formavimosi priežastys, įveikos būdai.

Kam skirta? – Vilniaus rajono tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems vaikus.

Kaip gauti daugiau informacijos? – telefonu (8 5) 234 0235.

Ką kiekvienas specialistas turi žinoti susidurdamas su smurtą patyrusiu asmeniu

Kas? – mokymai, kurių metų profesinių grupių atstovai mokomi atpažinti smurto artimoje aplinkoje priežastis, pasekmes, analizuoti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų apsaugos klausimus.

Kam skirta? – Vilniaus rajono profesinių grupių atstovams.

Kaip gauti daugiau informacijos? – telefonu (8 5) 234 0235.

EMOCINIO RAŠTINGUMO DIDINIMO VEIKLOS MOKYKLOS DARBUOTOJAMS
Skirtos mokyklos bendruomenei, kurių tikslas – didinti emocinės sveikatos raštingumą.

Bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas

Kas? – Mokymai, skirti stiprinti bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės gebėjimus visuomenės psichikos sveikatos srityje.

Kam skirta? – bendrojo ugdymo mokykloje dirbantiems mokytojams, mokytojų padėjėjams, socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams, psichologams, psichologų asistentams, logopedams, tiflopedagogams, surdopedagogams, visuomenės sveikatos specialistams, mokyklos administracijos darbuotojams.

Kaip gauti daugiau informacijos? – telefonu (8 5) 234 0235.

Vaikų emocinio savireguliacijos ugdymo mokymai ir supervizijos

Kas? – mokymai ir supervizijos, skirtos Vilniaus miesto ir rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialistams.

Kam skirta? – visuomenės sveikatos priežiūros specialistams arba  bendrojo ugdymo mokyklose dirbantiems socialiniams pedagogams,4-os kl. mokytojams, jei jose nedirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Koks turinys? – mokymų metu supažindinama emocijų įvairove, jų svarba. Suteikiama žinių, kaip tvarkytis su sudėtingomis vaikų emocijomis. Supervizijų metu analizuojamos specialistų patirtys, gilinamos žinios vaikų emocijų savireguliacijos ugdyme.

Kaip registruotis? – telefonu (8 5) 234 0235.

Vaikų emocinio savireguliacijos supervizijos

Kas? – supervizijos, skirtos Vilniaus miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, baigusiems emocinio savireguliacijos ugdymo mokymus.

Kam skirta? – visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.

Koks turinys? – supervizijų metu analizuojamos specialistų patirtys, gilinamos žinios vaikų emocijų savireguliacijos ugdyme.

Kaip registruotis? – telefonu (8 5) 234 0235.

 

EMOCINIO RAŠTINGUMO DIDINIMO VEIKLOS ĮMONĖS KOLEKTYVAMS
Skirtos įmonių darbuotojams, kurių tikslas – didinti gebėjimus atpažinti jausmus bei stiprinti psichikos sveikatą.

Įmonių darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijos didinimo veikla

Kas? – mokymai, skirti didinti įmonių darbuotojų kompetenciją psichikos sveikatos srityje.

Kam skirta? – įmonių darbuotojams.

Koks tikslas? –gilinti žinias apie įtampą darbe, susipažinti su psichosocialiniais darbo aplinkos veiksniais, psichologinio smurto apraiškomis, jų prevencija, taikant mokslu ir praktika grįstas streso valdymo programas.

Kaip registruotis? – telefonu (8 5) 234 0235.

 

 

 

 

 

EMOCINIO RAŠTINGUMO DIDINIMO VEIKLOS TĖVAMS
Skirtos tėvams, kurių tikslas  ugdyti pozityvios tėvystės įgūdžius, didinti emocinės sveikatos raštingumą.

Šeimų mokyklėlė

Kas? – programa, skirta nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų švietimui bei sveikatinimui.

Kam skirta? – besilaukiančioms ir pagimdžiosioms moterims.

Koks turinys? – programos metu apžvelgiamos prieraišiosios tėvystės, motinystės melancholijos ir pogimdyvinės depresijos temos. Būsimos ir esamos mamos konsultuojamos aktualiais klausimais.

Kaip registruotis? – telefonu (8 5) 234 0235.

Tėvų grupės

Kas? – pozityvios tėvystės užsiėmimai.

Kam skirta? – tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems 112 m. amžiaus vaikus bei paauglius.

Koks turinys? – grupės metu tėvai (globėjai, rūpintojai) diskutuoja, dalijasi patirtimi, tikrina ją su teorinėmis žiniomis, ieško bendrų atsakymų į iškilusius klausimus bei įvairius tėvystės iššūkius.

Kaip registruotis? – telefonu (8 5) 234 0235.

„Emocijų dirbtuvės“ tėvams

Kas?  mokymai apie savo ir vaikų emocijas, jų pažinimą, reagavimą į jas..

Kam skirta? 4-oje klasėjebesimokančių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams).

Koks turinys? – mokymų metu analizuojama, kaip kalbėtis su vaikais apie jausmus, jų atpažinimą. Kaip padėti vaikams išgyventi kylančias emocijas, kartu atrasti bei mokymų metu sukurti priemones, padedančias vaikams išgyventi įvairias emocijas.

Kaip registruotis? – telefonu (8 5) 234 0235.

 

 

 

Daugiau informacijos apie kitas Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įgyvendinamas veiklas – (8 5) 234 0235.