2021 vasario 17 d. Trečiadienis
Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste

FINANSUOJAMAS 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

AGENTŪRA Europos socialinio fondo agentūra

PROJEKTO VERTĖ  1 059 234,91 Eur

PROJEKTO TRUKMĖ 2018-09-18–2023-07-18

STATUSAS Projekto vykdytojas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. 08.4.2-ESFA-R-630 „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS REGIONINIU LYGIU“.

PROJEKTO TIKSLAS – suformuoti pozityvius Vilniaus miesto gyventojų sveikatos elgsenos pokyčius, padidinant jų sveikatos raštingumo lygį.

PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS – Vilniaus mieste gyvenantys vaikai (12–17 metų) ir vyresnio amžiaus asmenys (55 metų ir vyresni).

Projekto metu siekiant stiprinti vaikų fizinę ir emocinę sveikatą, jie bus apmokyti suteikti pirmąją ir būtinąją pagalbą, suteikta žinių apie sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, plečiamos jau turimos žinios apie žalingus įpročius ir galimas rizikas bei skatinama diskutuoti lyčių lygybės klausimais. Šios temos bus plėtojamos per 5 paskaitų ciklą. Paskaitos bus skaitomos Vilniaus miesto ugdymo įstaigų, bendradarbiaujančių su projekto vykdytoju (Vilniaus visuomenės sveikatos biuru „Vilnius sveikiau“), 6–11 kl. mokiniams. Mokiniams, išklausiusiems 5 paskaitų ciklą, bus organizuojamas baigiamasis renginys – protmūšis, kuriame vaikai galės įtvirtinti įgytas žinias.

Siekiant palaikyti gerą asmens savijautą bei mažinti ligų riziką bei didinti sveiko senėjimo galimybę, vyresnio amžiaus asmenims bus vykdomos fizinio aktyvumo veiklos. Sveikatinimo veiklų ciklą sudarys 16 užsiėmimų – 8 fizinio aktyvumo pamokos ir 8 šokių pamokos. Asmenims, lankiusiems užsiėmimus, kasmet bus organizuojamas pramoginis renginys – viktorina.

PROJEKTO REZULTATAS – paskaitų ciklą išklausė 7700 vaikų ir užsiėmimai pravesti 2600 vyresnio amžiaus asmenų.

 

 

FacebookMessenger
ES Projektai
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support