Mokamos paslaugos

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teikia mokamas paslaugas – privalomuosius pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir suteikti jam savalaikę pirmąją pagalbą.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas  suteikti higienos žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti nustatytų profesijų darbuotojų ir gyventojų sveikatą. Darbuotojai higienos įgūdžių mokosi prieš pradėdami savo profesinę veiklą ir vėliau pasibaigus sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo galiojimo terminui.

Lektorius atvyks į Jūsų įstaigą (suderinus datą ir laiką), jei grupė yra didesnė nei 10 asmenų. Baigus mokymus, išduodamas nustatytos formos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

Norinčius užsisakyti sveikatos mokymo paslaugą, kreipkitės telefonu (8 5) 234 0235 arba el. paštu ala.cholopova@vvsb.lt.

Atsiskaitymas už privalomuosius mokymus:
Gavėjas: BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Adresas: Polocko g. 12-2, Vilnius
Įmonės kodas:  301850606
Sąskaitos Nr.   LT90 4010 0424 0390 2814
Luminor Bank AB 40100

Mokymai teikiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“.

Privalomojo sveikatos mokymo kainos patvirtintos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto  savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1141 „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“.