Sveikatos kabinetų atnaujinimas

Projekto pavadinimas:
„Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ (projekto kodas NR. NOR-LT11-SAM-01-K-02-003).

Projektas finansuojamas:
2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“.
Pr.partneris

Projekto vykdytojas:
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projekto tikslas – Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas;

Projekto pagrindinis uždavinys – Aprūpinti reikalinga įranga 200-us sveikatos priežiūros kabinetų;

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2015 m. vasaris – 2016 m. sausis.

Daugiau apie šį projektą galite rasti čia: Projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ pristatymas. Atsisiųsti.

Projekte dalyvaujančių mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sąrašas. Atsisiųsti.

Projekto naujienos: http://www.vvsb.lt/pristatytas-projektas-sveikatos-prieziuros-paslaugu-teikimo-salcininku-rajono-vilniaus-rajono-ir-vilniaus-miesto-savivaldybiu-mokyklose-ikimokyklinio-ugdymo-istaigose-gerinimas-vi/

http://sc.bns.lt/view/item.php?id=179132

http://www.vilnius.lt/index.php?1703472081

http://www.vrsa.lt/index.php?785145996

http://www.vvsb.lt/kvieciame-issamiau-susipazinti-su-vilniaus-miesto-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-biuro-igyvendinamu-projektu-sveikatos-prieziuros-paslaugu-teikimo-salcininku-rajono-vilniaus-rajono-ir-vil/

http://sc.bns.lt/view/item.php?id=181976

http://www.vrsa.lt/index.php?3503405010

http://www.vvsb.lt/pristatytas-projektas-sveikatos-prieziuros-paslaugu-teikimo-salcininku-rajono-vilniaus-rajono-ir-vilniaus-miesto-savivaldybiu-mokyklose-ikimokyklinio-ugdymo-istaigose-gerinimas-vi/

http://www.vvsb.lt/vilniaus-miesto-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-biuras-igyvendina-projekta-nor-lt11-sam-01-k-02-003-sveikatos-prieziuros-paslaugu-teikimo-salcininku-rajono-vilniaus-rajono-ir-vilniaus-mies-2/

http://www.vvsb.lt/vilniaus-miesto-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-biuras-igyvendina-projekta-nor-lt11-sam-01-k-02-003-sveikatos-prieziuros-paslaugu-teikimo-salcininku-rajono-vilniaus-rajono-ir-vilniaus-mies-3/

http://sc.bns.lt/view/item.php?id=207898

http://sc.bns.lt/view/item.php?id=210170

http://www.vilnius.lt/index.php?3664167090

http://www.vrsa.lt/index.php?3447445947

http://svsb.lt/2016/09/21/vilniaus-miesto-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-biuras-igyvendina-projekta-nor-lt11-sam-01-k-02-003-sveikatos-prieziuros-paslaugu-teikimo-salcininku-rajono-vilniaus-rajono-ir-vilniaus-mies/

 

RENEWAL OF THE HEALTHCARE ROOMS

Name of the project:
„Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ (projekto kodas NR. NOR-LT11-SAM-01-K-02-003).

Project is financed by:
2009–2014 Norwegian financial mechanism programme Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ measure „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“.

angl. norwaygrantslogoshenjpg
Project is implemented by:

Vilnius City Public Health Bureau

Project objective – Improvement;

– To equip 200 health care cabinets with necessary equipment;

Term of project implementation – February 2015 – January 2016.

More info about the project: Presentation of the project. Download.

List of schools and pre-school educational institutions that are taking part in the project. Download.

Project news:

http://www.vvsb.lt/?p=8725